sova-terapie.pl sova-terapie.pl - Sova Terapie Naturalne Sophia van de Boel

sova-terapie.plWebsite Profile

Title: Sova Terapie Naturalne Sophia van de Boel
Keywords:
Description:Sova Terapie Naturalne Sophia van de Boel Strona G?ówna Przedstawiam si? Kwalifikacje Wspó?praca z lekarzami Aktualno?ci Kontakt Refleksoterapia stóp O refleksologii Przebieg masa?u Przeciwwskazania i
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

sova-terapie.pl Information

Website / Domain:sova-terapie.pl
Website IP Address:85.128.169.51
Domain DNS Server:ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

sova-terapie.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sova-terapie.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

sova-terapie.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Vary Accept-Encoding
Server Apache/2
Date Sun, 23 Sep 2018 05:12:09 GMT

sova-terapie.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

sova-terapie.pl Similar Website

Domain WebSite Title
terapienaturalne.com.pl Terapie naturalne – Jakub Dorosz
bioterapeutka.com BIOTERAPEUTKA | terapie naturalne
compleo.pl Compleo Terapie Naturalne
naturoterapia.net WCPZ - Naturoterapia, terapie naturalne, antyradiator
wigoris.pl Wigoris – Terapie Naturalne w Piasecznie
sophiascholen.nl Welkom op de website van de Sophia Stichting | Sophia
hermanboel.eu Persoonlijke website van Herman Boel
venareh.pl venareh terapie naturalne, hirudoterapia, masa?, rehabilitacja, sanok
terapie-naturalne.info Terapie naturalne - dla zdrowia, urody i relaksu
ldbdb.nl Laat de Boules de Boel
dedolle.nl Hondenpension de dolle boel Zevenhuizen
bfmc159.com sova
sova.io SOVA
hagalaz.pl Hagalaz - Terapie naturalne: kursy, szkolenia, warsztaty, medycyna naturalna, alternatywna - Wroc?a...
era-zdrowia.pl Era Zdrowia | Terapie naturalne, alternatywne suplementy, oczyszczanie organizmu
pera-terapie.pl PERA Terapie Naturalne: terapia ?ywieniem TMC, metoda doktora Volla, Bioresonance
deboel.nl De Boel - Appartementen te huur in Amsterdam
sophiavansorgen.com Home - Sophia van Sorgen

sova-terapie.pl Alexa Rank History Chart

sova-terapie.pl aleax

sova-terapie.pl Html To Plain Text

Sova Terapie Naturalne Sophia van de Boel Strona G?ówna Przedstawiam si? Kwalifikacje Wspó?praca z lekarzami Aktualno?ci Kontakt Refleksoterapia stóp O refleksologii Przebieg masa?u Przeciwwskazania i reakcje Mobilizacja stawów stóp Mobilizacja stawów stóp Przebieg mobilizacji Przeciwwskazania i reakcje Masa? cia?a i pleców Cennik Galeria albumów autorskich Dalsze ?ycie drzew obumar?ych Spo?eczeństwo tybetańskie BLOG Link Aktualno?ci Kto rano wstaje ... Mo?e skorzysta? z moich us?ug ju? od godz. 6.30! ... Wi?cej ? Terapia Czaszkowo-krzy?owa, Refleksologia, Masa? Owczarnia (gm. Brwinów pod Warszaw?). Mo?liwy jest dojazd: Brwinów, Pruszków, Komorów, Nadarzyn, Milanówek, Podkowa Le?na, Grodzisk Mazowiecki. Dzień dobry! Nazywam si? Sophia van de Boel. Jestem refleksologiem zawodowym i specjalist? masa?u. Wykonuj? terapi? czaszkowo-krzy?ow? metod? biodynamiczn? (kwalifikacje). S?u?? pomoc?, gdyby? szuka?(a) skutecznego i ma?o inwazyjnego sposobu na: - zwi?kszenie odporno?ci, - regeneracj? cia?a, - profilaktyk?, - relaks lub na walk? z - alergi?, - stresem, - bólem g?owy, - zaburzeniami emocjonalnymi, - bólem karku, grzbietu i kr?gos?upa, - innymi dolegliwo?ciami, w tym neurologicznymi? Oferuj? szeroki wachlarz zabiegów o charakterze holistycznym. Wzmacniaj? one cia?o, psychik? i dusz?. Mo?na korzysta? z terapii czaszkowo-krzy?owej, refleksoterapii stóp, mobilizacji stawów stóp, masa?u chińskiego Tui-Na, pulsing, mis tybetańskich. Masa? w stylu klasycznym tak?e nale?y do mo?liwo?ci. Na pierwszym spotkaniu prowadz? wywiad w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań oraz zapoznania si? z Twoimi ?yczeniami i potrzebami. Wspólnie wybieramy najlepsz? metod? lub kompozycj? metod dla Ciebie. Wi?cej informacji znajdziesz poni?ej. TERAPIA CZASZKOWO-KRZY?OWA - dla doros?ych i dzieci. Terapia bardzo delikatna w wykonywaniu, lecz z bardzo g??bokim dzia?aniem. ?wietnie pomaga w okresach o du?ym nat??eniu stresu lub w przypadku dolegliwo?ci przewlek?ych. Uspokaja, przywraca równowag? psychosomatyczn? oraz pobudza mechanizm samoleczenia. Terapia czaszkowo-krzy?owa jest tak?e bardzo po?yteczn? terapi? wspomagaj?c? w procesie rehabilitacji, rekonwalescencji, leczenia psychoterapeutycznego, oraz przy powa?nych problemach z uk?adem nerwowym. Ona mo?e znacznie poprawi? jako?? ?ycia lub przyspieszy? proces leczenia, jednak nie mo?e zast?pi? bie??cych terapii bez zgody lekarza lub terapeuty. Stosuje si? terapi? czaszkowo-krzy?ow? u doros?ych, w tym kobiety w ci??y i po porodzie, jak równie? u dzieci, od noworodków po nastolatkach. REFLEKSOTERAPIA STóP - polecana równie? dzieciom. Jest to terapia uciskowa, która - wykorzystuj?c akupunkty i receptory - przywraca witalno?? i równowag? psychosomatyczn? w organizmie. Uciskanie akupunktów i receptorów, po?o?onych na stopach, stymuluje narz?dy wewn?trzne, stawy i mi??nie drog? odruchow?, a tym samym pobudza mechanizm samoleczenia. Masa? stóp w moim wykonaniu – refleksologia wed?ug metody Inge Dougans - uwzgl?dnia stymulacj? tzw. meridianów (kana?ów energetycznych). Refleksoterapi? stosuje si? g?ównie profilaktycznie lub w celu przywrócenia równowagi. Wi?cej o refleksologii . MOBILIZACJA STAWóW STóP Niektóre rodzaje bólu stóp, nóg, g?owy lub kr?gos?upa, mog? by? spowodowane przez nieprawid?owe ustawienie stawów stóp – czego cz?sto nie jeste?my ?wiadomi. W takiej sytuacji bardzo pomocna jest mobilizacja stawów stóp, który eliminuje lub ?agodzi ból. Przynosi te? popraw? ogólnego samopoczucia, poniewa? po?rednio dzia?a na akupunkty, receptory i meridiany, a tym samym (drog? odruchow?) na narz?dy wewn?trzne. Wi?cej mobilizacja stawów stóp MASA? CHI?SKI TUI-NA Masa?em o intensywnym dzia?aniu jest masa? chiński Tui-Na. Podobnie jak refleksoterapia wykorzystuj?c punkty akupunkturowe pobudza mechanizm samoleczenia i przywraca równowag? w organizmie. Wi?cej masa? cia?a i pleców MASA? KLASYCZNY Mo?e jednak bardziej potrzebujesz bezpo?redniego dzia?ania na konkretnych stawach i mi??niach lub pragniesz masa?u ca?o?ciowego cia?a? W takim razie proponuj? masa? klasyczny, w tym relaksacyjny, potreningowy i kontralateralny. Wi?cej masa? cia?a i pleców PULSING Przyjemne ko?ysanie cia?a w rytmie bicia serca dziecka w ?onie matki. Jest to bardzo ?agodn? metod? na usuni?cie blokad energetycznych lub blokad w stawach. Wi?cej masa? cia?a i pleców MISY TYBETA?SKIE D?wi?k i wibracje mis tybetańskich odblokowuj? kana?y energetyczne w organizmie. T? metod? mo?na stosowa? w przypadku bezsenno?ci, problemów neurologicznych, problemów narz?du ruchu, bólu g?owy. Misy stanowi? równie? warto?? dodan? przy stosowaniu innych metod. ____________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------ Warto wiedzie?: Stosowanie metod naturalnych jest przede wszystkim post?powaniem profilaktycznym. Metody naturalne mo?na równie? stosowa? jako uzupe?nienie leczenia konwencjonalnego. Terapie naturalne mog? by? bardzo skuteczne, ale bez uzgodnienia z lekarzem nie mog? zast?pi? metod z medycyny konwencjonalnej. W ?wiatowym ?rodowisku opieraj?cym si? o metodach naturalnych panuje przekonanie, ?e najlepiej jest ??czy? zalety naturalnych metod (cz?sto zwanych metody wschodnie) z korzy?ciami, p?yn?cymi ze stosowania medycyny zachodniej.

sova-terapie.pl Whois

Domain Name: SOVA-TERAPIE.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en